2017 – 6th Guanlan International Print Biennial 2017 China Print Museum, Shenzhen, Guangdong Province, South China

“Sky”, 2015, linocut, 70×100 cm